Boeterente

Direct online uw boeterente berekenen

Boeterente is een boete die een hypotheekinstelling in rekening kan brengen indien u uw lopende hypotheek wilt oversluiten naar een andere instelling. Daarnaast zijn er ook een aantal banken die een boete in rekening kunnen brengen als de woning verkocht wordt. De boete wordt meestal in rekening gebracht als de rente die uw huidige hypotheekinstelling op dit moment in rekening brengt over zijn hypotheken lager is dan het percentage dat u over uw huidige hypotheek betaalt. Op het moment dat u dan zou besluiten uw hypotheek over te sluiten, loopt de hypotheekinstelling dus rente-inkomsten mis. De hypotheekinstelling brengt u dan een boete in rekening als een vergoeding voor deze misgelopen inkomsten.

Op deze pagina vindt u een uitgebreide uitleg over boeterente. Op deze site vindt u tevens een online boeterente rekenmodule.

Actuele hypotheekrentes voor verschillende rentevast perioden vergelijken

Hoe wordt boeterente berekend?

Er zijn diverse methoden die gehanteerd worden om boeterente te berekenen. U kunt in uw hypotheekakte achterhalen welke methode in uw situatie gebruikt zal worden. In de meeste gevallen wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde Contante Waarde Methode. Bij deze berekening hanteren wij de volgende stappen:
 • bij de meeste hypotheken geldt dat een deel van de hypotheek boetevrij afgelost kan worden. Dit verschilt per hypotheekinstelling. Wij houden van een groot aantal instellingen bij hoe hoog de geschatte boetevrije aflossing is;
 • aan de hand van de door u ingevoerde gegevens bepalen wij de resterende rentevastperiode(n) van uw hypotheek;
 • wij houden de rentetarieven bij van een groot aantal hypotheekinstellingen. Wij bepalen aan de hand van de actuele hypotheek rentetarieven van uw huidige hypotheekinstelling het rentepercentage dat zij op dit moment berekent, uitgaande van uw hypotheekopzet;
 • wij bepalen het verschil tussen de rente die u betaalt (heeft u zelf ingegeven) en de rente die de hypotheekinstelling op dit moment in rekening brengt (zie vorig puntje);
 • wij berekenen voor iedere rentebetaling binnen de resterende rentevastperiode hoeveel rente-inkomsten de hypotheekinstelling misloopt indien u zou besluiten uw hypotheek over te sluiten;
 • wij berekenen welk bedrag u nu zou moeten betalen, om de hypotheekinstelling schadeloos te stellen voor alle toekomstige renteverschillen.
Voor de laatste stap wordt de Netto Contante Waarde Methode gebruikt.

Welke factoren bepalen de hoogte van de boeterente?

De factoren die de hoogte van de boeterente bepalen zijn (ceteris paribus):
 • de berekeningsmethode. Alhoewel de meeste instellingen (tegenwoordig bijna alle) werken met de hier beschreven boeterente formule, kan een andere methode uiteraard een andere boeterente tot gevolg hebben;
 • het hypotheekbedrag. Hoe hoger het hypotheekbedrag, des te hoger de boeterente;
 • de boetevrije aflossing. Hoe lager het percentage dat u boetevrij af mag lossen, des te hoger de boeterente;
 • de resterende rentevastperiode. Hoe langer de renteperiode nog loopt, des te hoger de boeterente;
 • het verschil tussen het rentepercentage dat u betaalt en het rentepercentage dat de hypotheekinstelling momenteel zou kunnen krijgen. Hoe hoger het verschil, des te hoger de boeterente. Op het moment dat de huidige rente hoger is dan het percentage dat u betaalt, wordt geen boeterente in rekening gebracht!
We proberen in onze berekeningen uiteraard de boeterente zo goed mogelijk in te schatten. In de meeste situaties komen onze schattingen overeen met of liggen onze schattingen dicht bij de werkelijkheid, maar af en toe blijken we er ook naast te zitten. U dient de door ons berekende boeterente daarom altijd als een indicatie te beschouwen. Wij raden u aan om - voordat u eventueel tot het oversluiten van uw hypotheek overgaat - het werkelijke boeterente bedrag bij uw hypotheekinstelling op te vragen. Het is verstandig om de boeterente op schrift op te vragen en om daarbij tevens te vragen naar de volledige berekening die bij het tot stand komen van de boeterente gehanteerd is.

Onjuiste boeterenteberekening

Mocht de boeterente in uw situatie (fors) afwijken van onze schatting, dan zouden wij het erg waarderen indien u ons daarvan op de hoogte stelt. Het kan namelijk betekenen dat onze berekeningen bij uw hypotheekinstelling niet juist zijn. Wij kunnen uw bevindingen dan verwerken in onze berekeningen zodat deze in de toekomst (nog) accurater zullen zijn. Het kan echter ook betekenen dat de berekening van uw hypotheekinstelling onjuist is! Uit diverse onderzoeken in het verleden is gebleken dat een groot aantal hypotheekinstellingen de boeterente niet altijd juist berekent. Wellicht kunnen wij u behouden voor een flink financieel nadeel!